Nouve

Блог за аматьорски изпълнения

Компании

Финансовите отчети на Web Media Group показват, че приходите на компанията падат от 1,292 хил. лв. през 2008 г. до 991 хил. лв. през 2009 г. или с над 300 хил. лв. Намалението на приходите е с над 23%, което показва сериозен спад, при все, че през 2009 година имаше…
Мейл.БГ отчита спад на приходите с 23%, като явно кризата се отразява на сектора. Важно е обаче да се отбележи, че намалелите приходи са съпътствани и със сериозно намаление на разходите и компанията излиза на печалба от 57 хил.лв.
Приходите на Инвестор.БГ, които са основно от реклама в интернет намаляват с 25 хил. лв. през май спрямо април 2010. Въпреки това на годишна база приходите през май 2010 значително надхвърлят тези от май през предходната година. За първите 5 месеца на 2010 година, Инвестор.БГ са успели да повишат приходите…

Страница 6 от 6