Nouve

Блог за аматьорски изпълнения

vbox7

Нетинфо АД излезе на печалба през 2010 г., след няколко години на червено. Приходите са нарастнали със скромните 39 хил. лв., но същественото намаление на разходите (идващо вероятно най-вече от VBOX7), обръща резултатите на компанията. Най-съществено е намалението на разходите за персонал от 3,576 хил. лв. през 2009 г. до 2,788 хил. лв. през 2010 г. Намаление на разходите има и във външните услуги, амортизации и други, но не чак от толкова съществено значение.

В разходите за външни услуги, за пръв път се появяват "разходи за групова такса", което вероятно са плащания към компанията майка за ползване на know-how, технологии и др.

Интересен е фактът, че след 31 декември 2010 г., Санома е придобила 100% от Нетинфо, превръщайки дружеството в ЕАД.

Групата е записала и 205 хил. лв. обезценки на инвестиции през 2010 г., като те включват и продажбата на дружествата (или дяловете в тях) на Амекси ЕООД, Намерими АД, Ксениум ООД (svejo.net).

Резултатите от тези продажби са както следва: Амекси: 144 хил. лв. загуба, Намерими и Ксениум: 82 хил. лв. печалба (през предходни години тези инвестиции са били изцяло обезценени). Напълно е отписана и инвестицията в Прометеус АД, в размер на 75 хил. лв.

* Данните са от консолидирания финансов отчет.

 

Най-голямото дъщерно дружество в редиците на Нетинфо – vbox7.com, подобрява значително резултатите си в сравнение с 2008 г. и 2009 г., но финансовия му резултат продължава да свети на червено.

През 2010 г., дружеството приключва на 9 хил. лв. загуба, в сравнение с 274 хил. лв. през 2009 г. Приходите са нарастнали със 100 хил. лв. до 690 хил. лв.

По-добрия финансов резултат се дължи основно в намалението на разходите и по-конкретно в тези за външни услуги.

Както предвидих миналата година, вероятно 2010 г. ще бъде годината, в която vbox7 ще излезе на печалба. Предстои да видим.

 

Нетинфо, може би най-голямата интернет група в България приключва 2009 година с негативен резултат.

Според консолидираните финансови отчети, загубата на групата възлиза на 770 хил. лв., а според индивидуалните отчети дружеството регистрира негативен финансов резултат в размер на 950 хил. лв.

 

VBOX7, който е част от групата Нетинфо регистрира загуба за поредна година. През 2009 година дружеството е регистрирало отрицателен резултат в размер на 274 хил. лв., което обаче е по-добре в сравнение със загубата от 363 хил. лв. през 2008 г.

Приходите на дружеството нарастват съществено от 139 хил. лв. през 2008 г. до 590 хил. лв през 2009 г., разходите бележат също ръст от 503 хил. лв. през 2008 г. до 865 хил. лв. през 2009.