Nouve

Блог за аматьорски изпълнения

вбокс7

Нетинфо АД излезе на печалба през 2010 г., след няколко години на червено. Приходите са нарастнали със скромните 39 хил. лв., но същественото намаление на разходите (идващо вероятно най-вече от VBOX7), обръща резултатите на компанията. Най-съществено е намалението на разходите за персонал от 3,576 хил. лв. през 2009 г. до 2,788 хил. лв. през 2010 г. Намаление на разходите има и във външните услуги, амортизации и други, но не чак от толкова съществено значение.

В разходите за външни услуги, за пръв път се появяват "разходи за групова такса", което вероятно са плащания към компанията майка за ползване на know-how, технологии и др.

Интересен е фактът, че след 31 декември 2010 г., Санома е придобила 100% от Нетинфо, превръщайки дружеството в ЕАД.

Групата е записала и 205 хил. лв. обезценки на инвестиции през 2010 г., като те включват и продажбата на дружествата (или дяловете в тях) на Амекси ЕООД, Намерими АД, Ксениум ООД (svejo.net).

Резултатите от тези продажби са както следва: Амекси: 144 хил. лв. загуба, Намерими и Ксениум: 82 хил. лв. печалба (през предходни години тези инвестиции са били изцяло обезценени). Напълно е отписана и инвестицията в Прометеус АД, в размер на 75 хил. лв.

* Данните са от консолидирания финансов отчет.

 

Най-голямото дъщерно дружество в редиците на Нетинфо – vbox7.com, подобрява значително резултатите си в сравнение с 2008 г. и 2009 г., но финансовия му резултат продължава да свети на червено.

През 2010 г., дружеството приключва на 9 хил. лв. загуба, в сравнение с 274 хил. лв. през 2009 г. Приходите са нарастнали със 100 хил. лв. до 690 хил. лв.

По-добрия финансов резултат се дължи основно в намалението на разходите и по-конкретно в тези за външни услуги.

Както предвидих миналата година, вероятно 2010 г. ще бъде годината, в която vbox7 ще излезе на печалба. Предстои да видим.